Kære Kunder

Grundet regeringens tiltag i forbindelse med Corona virussen og den høje smitterisiko, beder vi jer om at overholde nedenstående regler når I rekvirerer en tekniker eller en montør hos os.

· Hold 2-3 meters afstand.
· Ophold jer ikke i samme rum som vores folk.
· Aflever en nøgle, så udfører vi gerne opgaven imens I ikke er hjemme.
· Giv ikke hånd, alt fysisk kontakt skal undgås.
· Rengøring er vigtig. Skal vi fx skifte dit toilet eller andet, skal dette rengøres i sprit inden vi igangsætter arbejdet.
· Oplys om I har været ude at rejse for nylig eller på anden måde har været udsat for mulig smitte, ved bestilling af tekniker eller montør.
· Vi kører ikke ud til syge kunder, kunder i karantæne eller kunder hvor der er en reel smitterisiko.

Vi beder jer alle respektere ovenstående. Vores montører og teknikere besøger rigtig mange mennesker, institutioner, plejehjem, gamle og svage mennesker, som vi meget gerne vil beskytte mod virussmitte.

Vi takker for forståelsen.
Jens Kjærgaard Larsen VVS ApS | CVR: 2063 8087 | Salbjergvej 35, 4622 Havdrup  | Tlf.: 46 15 15 20